Wpisz dane logowania:

Regulamin korzystania z systemu Rekrutacja.net

W niniejszym dokumencie opisane zostały zasady korzystania z serwisu Rekrutacja.net oraz ustalenia w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji dostarczonych przez użytkowników serwisu.

Głównym celem systemu Rekrutacja.net jest tworzenie łatwej w raportowaniu i przeszukiwaniu bazy CV kandydatów do pracy.

  • 1.    Z systemu Rekrutacja.net mogą korzystać internauci, których komputer umożliwia połączenie się z internetem i instalację przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 5.0 i wyższej lub Netscape w wersji 4.7 i wyższej, oraz obsługę poczty elektronicznej w formacje tekstowym.
  • 2.    Użytkownicy poruszający się po stronach internetowych rekrutacja.net pozostają całkowicie anonimowi do momentu, aż sami zdecydują się na rejestrację w systemie.
  • 3.     Rejestracja CV w systemie Rekutacja.net jest dobrowolna i bezpłatna. Następuje poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza, w którym prosimy o podanie e-maila oraz kilku dodatkowych danych związanych z ustaleniem warunków logowania.
  • 4.    Zbierane informacje o użytkownikach są przechowywane w bezpiecznych i odpowiednio dostosowanych do tego celu bazach danych, do których dostęp mają tylko osoby upoważnione.
  • 5.    W każdej chwili zarejestrowani użytkownicy mogą zmienić swoje dane podane w trakcie rejestracji, a także usunąć je z bazy, poprzez wybranie przycisku modyfikuj bądź usuń. Przyciski te są dostępne po zalogowaniu się do systemu.
  • 6.    Zamieszczanie w bazach CV treści niezgodnych z polskim prawem lub stanowiących naruszenie powszechnie uznawanych dobrych obyczajów jest niedozwolone. Administratorzy systemu Rekrutacja.net zastrzegają sobie prawo usuwania takich zapisów bez poinformowania o tym użytkownika, który zapisu dokonał.
  • 7. Wszelkie reklamacje, uwagi, wątpliwości i pytania prosimy kierować na: KONTAKTSkontaktuj sie z nami


2004-2011 (C) Wszelkie prawa zastrzeżone