Wpisz dane logowania:

Podstawowe błędy w tworzeniu ogłoszenia o pracę:

 • Brak wyraźnie określonej daty, do której można nadsyłać zgłoszenia.
  Wiele firm nie wyznacza ostatecznego terminu na złożenie CV, jednak jest to błędem. Data końcowa powala na zmobilizowanie wszystkich potencjalnych pracowników do przyspieszenia działań. Pracodawca zyskuje pewność, że po wskazanym dniu może rozpocząć drugą fazę procesu rekrutacji- analizę CV i odbywanie rozmów kwalifikacyjnych, nie narażając się na tak niepożądaną sytuację, jak ta, w której już po dokonaniu wyboru wpłynie CV od kandydata o wyższych kwalifikacjach niż wybrana osoba.
 • Zbyt słabo sprecyzowane wymagania względem kandydatów
  W odpowiedzi na takie ogłoszenie może wpłynąć dużo CV od kandydatów, którzy nie posiadają wymaganych kompetencji i nie spełniają odpowiednich kryteriów. Jeśli pracodawca nie dysponuje odpowiednimi narzędziami do analizy i oceny CV (przykładem takiego narzędzia jest chociażby system REKRUTACJA.net) będzie musiał stracić sporo czasu na selekcję kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych.
 • Brak dokładnie określonego adresu, pod który należy kierować CV i Listy motywacyjne.
  W dobie internetu dobrze jest, oprócz fizycznej lokalizacji firmy podać również adres e-mail, pod który kandydaci mogą przesłać swoje dane. Najlepszym wyjściem jest odesłanie potencjalnych pracowników do formularza rekrutacyjnego zamieszczonego na stronach internetowych firmy. W takim wypadku wszystkie CV mają jednakową postać, łatwo je przeszukać i wyfiltrować jedynie te, które rzeczywiście spełniają państwa wymagania. Najważniejsze jest to, że system REKRUTACJA.net nie jest rozwiązaniem drogim i pozwolić sobie na nie może każda firma. Więcej szczegółów na temat kosztów systemu REKRUTACJA.net mogą Państwo uzyskać klikając tutaj bądź kontaktując się bezpośrednio z nami. Zapraszamy także do zapoznania się z naszą całą ofertą.
 • Brak bardziej szczegółowej informacji o firmie.
  Jeśli pracodawcy zależy na tym, by ogłoszenie nie zabierało zbyt dużo miejsca (ze względu na duże koszty powierzchni reklamowej w gazetach) warto jest umieścić adres firmowej strony internetowej, tak by potencjalni kandydaci wiedzieli dokładnie do jakiej firmy aplikują.


2004-2011 (C) Wszelkie prawa zastrzeżone