Wpisz dane logowania:

Telepraca.

Jack Nilles, amerykański fizyk, wymyślił ćwierć wieku temu w czasach kryzysu paliwowego ideę telepracy (telecommuting) jako sposób na uniknięcie dojazdów. Poszukiwał pomysłu na ograniczenie zużycia paliwa oraz obniżkę kosztów zatrudnienia. Jednak dobiero współcześnie, w dobie wszechobecnej sieci informatycznej realizacja jego pomysłu nabrała nowego wymiaru i rozmachu.

Zalety telepracy:
  • znaczny wzrost wydajności pracy nawet czasami o 50 procent,
  • optymalizacja stanu zatrudnienia,
  • znaczna redukcja ilości zwolnień chorobowych,
  • znaczna oszczędność powierzchni biurowej, wyposażenia i zużycia materiałów biurowych,
  • ograniczenie konfliktów w pracy,
  • zapłata za uzyskane efekty a nie za czas pracy,
  • konieczność stałego podnoszenia kwalifikacji, a tym samym jakości świadczonych usług przez pracowników,
  • zmniejszenie kosztów zatrudnienia personelu,

Telepraca w Polsce
Pierwszą w Polsce organizacją, która dostrzegła ogromne zalety telepracy, jest Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo. Praca z wykorzystaniem komputera, modemu i Internetu, bez konieczności opuszczania domu, jest pierwszą w dziejach ludzkości tak ogromną szansą dla inwalidów ruchu, którym bariery architektoniczne uniemożliwiają normalną egzystencję w społeczeństwie i wykorzystywanie z trudem zdobytej wiedzy. Fundacja zajmuje się systematycznie tym problemem już od 1992 r. Uczy obsługi sprzętu i oprogramowania, poszukuje zleceń, udziela konsultacji, również prawnych w zakresie podpisywania umów o pracę, pomaga w wyposażeniu w sprzęt. Prowadzi także witrynę internetową propagującą telepracę. Działalność nabrała rozmachu w 1996 r., kiedy Fundacja uzyskała stały lokal. Zbiegło to się w czasie z narodzinami inicjatywy powołania do życia I węzła Internetu dla Niepełnosprawnych (historię powstania IdN i wszystko, co dotyczy związanej z tym węzłem działalności, można znaleźć pod adresem: www.idn.org.pl). Obecnie Fundacja podejmuje próby organizowania lokalnych środowisk osób niepełnosprawnych ruchowo, które tworzyłyby lokalne komórki IdN. Taka komórka już powstała w Chełmży, organizuje się środowisko w Trójmieście. W należącym do Fundacji Komputerowym Laboratorium Inwalidów Ruchu powstała z inicjatywy oddolnej Kawiarenka Internetowa EPEA, która integruje środowisko osób już przygotowanych do telepracy, podejmujących ją i przygotowujących do niej następnych podopiecznych Fundacji. Wspiera tę działalność wiele firm i organizacji, m.in. Fundacja Batorego, Telekomunikacja Polska SA, Microsoft, IBM, Karma, TCH, Cisco, Solidex.

Bezpieczeństwo danych
Internet nie jest niebezpieczny, m.in. dlatego, że jest zdecentralizowany i praktycznie zupełnie otwarty; podłączyć się do niego może każdy. Sprawą fundamentalną jest więc zapewnienie odpowiedniego poziomu zabezpieczeń komputerów (serwerów) w siedzibie czy biurze firmy lub instytucji.

Ponieważ wszelkie informacje przesyłane przez Internet mogą być "podsłuchiwane" na wiele różnych sposobów, na dobrą sprawę jedynym sposobem ich zabezpieczenia jest szyfrowanie. W przypadku telepracy, gdzie z reguły nie ma bezpośredniego fizycznego kontaktu między pracodawcą a pracownikiem, doskonale sprawdzają się mechanizmy szyfrowania oparte na tzw. systemie klucza publicznego (np. algorytmy RSA, DSA i in.). Najpopularniejszym tego typu systemem jest dostępny w wersji niekomercyjnej PGP (Pretty Good Privacy) Phila Zimmermana, oparty na RSA.

*W artykule wykorzystano fragmenty informacji ze stron Magazyn Internet oraz Teleinfo


2004-2011 (C) Wszelkie prawa zastrzeżone